Přírodní rezervace Žabakor

žabakor, červenec 2016

Žabakor, červenec 2016

Přírodní rezervace Žabakor se nachází v CHKO Český ráj, v katastru obcí Březina a Ždár u Mnichova Hradiště.

PR byla vyhlášena v roce 1998 na 2 území o celkové rozloze 80,5 hektaru. Chrání rybníky Žabakor a Oběšenec a mokřady, které na ně navazují. Nadmořská výška se pohybuje mezi 235 a 246 metry.

Žabakor, největší rybník Českého ráje, byl založen už v 16. století. Původně měl název Žabykor. Leží v blízkosti říčky Žehrovky. Má rozlohu asi 45 hektarů a stále slouží k chovu ryb.

Spolu s mokřady s rákosem jsou oba rybníky významným místem výskytu více než 180 druhů ptáků, z nichž polovina zde hnízdí.

Labuť na rybníku Oběšenec, červenec 2016

Labuť na rybníku Oběšenec, červenec 2016

Žijí zde např. jeřáb popelavý, volavka popelavá, labuť velká, moták pochop, chřástal popelavý, bukač velký, bukáček malý, ledňáček říční, moudivláček lužní a další. Rybníky jsou lovištěm orla mořského.

Na přítomnost vody jsou vázáni i obojživelníci jako skokan zelený, ropucha obecná, rosnička zelená. Vyskytují se tu i plazi – užovka obojková, ještěrka živorodá nebo slepýš křehký.

Z vlhkomilných rostlin můžeme jmenovat prstnatec májový, žebratku bahenní, všivec bahenní, upolín nejvyšší nebo ostřici Davallovu.

Problémem je výskyt invazní netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera), která ovlivňuje rostlinná společenstva.

Ptáky můžete pozorovat z bezbariérového altánu na břehu Žabakoru u silnice 610. Pozorovatelna byla zpřístupněna na jaře roku 2015. Cyklisté se sem dostanou např. po cyklotrase 4009.

Rybník Žabakor, v pozadí Ještěd, červenec 2016

Rybník Žabakor, v pozadí Ještěd, červenec 2016

Koupání v rybnících PR Žabakor je zakázáno.

Pěkný výhled na Žabakor je i z Příhrazských skal, které se vypínají jižně od rezervace.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *