Loukou i lesem za pohádkou

Značení stezky

Značení stezky

Loukou i lesem za pohádkou – to je název nové naučné stezky, kterou si můžeme projít ve Spáleném Poříčí (okres Plzeň – jih). Stezka měřící asi 5,5 km byla otevřena 4. října 2014 a návštěvníky provede krajinou v okolí Spáleného Poříčí.

Naučná stezka je určená hlavně pro rodiny s dětmi. Letáček s popisem trasy a s mapkou je možné si vyzvednout ve spálenopoříčském infocentru (popř. v krámku U Červeného kohouta). Jeho součástí je i křížovka, kterou když správně vyluštíte podle nápověd na jednotlivých tabulích a odevzdáte v infocentru, dostanete odměnu.

Průvodcem stezkou doplněnou kreslenými pohádkovými postavami J.W. Neprakty je trpaslík z brdských lesů (symbol trpaslíka je použit i ke značení trasy). Na 8 zastaveních se seznámíme s živočichy, rostlinami i zajímavými místy na trase.

První zastavení se nachází před areálem Ve Dvoře, kde je galerie kresleného humoru Jiřího Wintera Neprakty. Odtud pokračujeme na náměstí, kde se v roubeném lidovém domě nachází infocentrum. Po horní straně náměstí dojdeme na jeho konec a sejdeme dolů k přechodu pro chodce. Přes něj přejdeme a pokračujeme mezi domy k další tabuli.

Zastavení u záchranné stanice živočichů

Zastavení u záchranné stanice živočichů

Druhé zastavení nás seznámí se záchrannou stanicí živočichů, která působí na celém jižním Plzeňsku. Po cestě dojdeme až k říčce Bradavě, překonáme ji po lávce a vydáme se proti proudu. U mostu zahneme doprava a na další křižovatce zase. Ulicemi Na můstku a Rodáků stoupáme do mírného kopce, až dojdeme na polní a lesní cestu, která nás dovede k dalšímu zastavení.

Třetí zastavení s názvem Les Obecník nás seznámí jednak se stromy, které tu rostou, ale i s obyvateli lesa. Můžeme si vyzkoušet, zda podle kusů dřeva poznáme stromy, které to původně byly.

Po asi 300 metrech je potřeba z hlavní cesty sejít doprava. S kočárkem můžete pokračovat  po zpevněné cestě dál a potom zahnout doprava, ale obejdete tak 4. zastavení.

U rybníčku doplníme 4. řádek křížovky a dozvíme se informace o rybničním ekosystému. U rybníčku je i ohniště, kde si můžete opéct buřty.

Další tabule naučné stezky je umístěná na okraji lesa a nese název Pod Karlovem. Karlov je část Spáleného Poříčí čítající několik domů. Tabule vypráví o lesních strašidlech a také o katovi, který zde podle pověsti popravoval odsouzence.

Dál budeme procházet okolo luk a pastvin s kravami. Z polní cesty se napojíme na asfaltovou a pokračujeme až na rozcestí, kde je cesta ke Karlovskému sadu a tabule informující o stromech, které tu pěstují. Z cesty jdou vidět například jabloně.

Krajina v okolí Spáleného Poříčí, únor 2016

Krajina v okolí Spáleného Poříčí, únor 2016

Cestou z kopce si všímáme krásného vzrostého dubu vlevo na okraji pastviny.

U 7. zastavení Na vyhlídce můžete posvačit na dřevěném posezení. Samozřejmostí je výhled do okolí, např. na hrad Radyně. A pokud neznáte pověst o Radoušovi, který na Radyni žil, přečtěte si ji na naučné tabuli.

Po silničce dojdeme zpět do Spáleného Poříčí. Mezi domy pokračujeme k říčce Bradavě, kterou překonáme po lávce. Za ní se nachází poslední zastavení U Bradavy.

Na začátek naučné stezky se vrátíme travnatou cestou k hlavní silnici. Pak buď dodržíme značení stezky a na náměstí dojdeme přes kopec (a kolem židovského hřbitova) a nebo si cestu zkrátíme a jdeme na náměstí rovnou podél hlavní silnice.

Trasa naučné stezky Loukou i lesem za pohádkou

Trasa naučné stezky Loukou i lesem za pohádkou

Cestu popisujeme trochu podrobněji, protože zatím není zakreslená v mapách (mapy.cz). Dalším důvodem je i to, že v době naší návštěvy (únor 2016) část značení chybí.

Celoročně přístupné naučná stezka Loukou i lesem za pohádkou je vhodná pro pěší i cyklisty (ti mohou k cestě sem využít cyklotrasy 2039, 2040 nebo 2146). NS je vhodná i pro kočárky.

Parkování je možné na náměstí, odtud cca 150 m ke galerii Špejchar.

Ve Spáleném Poříčí si můžete projít i naučnou stezku Hvížďalka.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *