Přírodní rezervace Chynínské buky

PR Chynínské buky, duben 2016

PR Chynínské buky, duben 2016

Jeden z nejzachovalejších bukových porostů v Brdech se nachází nedaleko Chynína. Přírodní rezervace Chynínské buky leží v okresech Plzeň-jih a Příbram, 4 kilometry východně od Nových Mitrovic. PR je součástí CHKO Brdy. Byla vyhlášena už v roce 1933 na území o rozloze 14 hektarů. Nadmořská výška území, kde jsou chráněny zbytky reliktních borů a jedlobučin, činí 730 – 768 metrů.

Podloží území, které je ukloněné na jihovýchod, tvoří spility, jejich výchozy se rozpadají na suť.

Buk v PR Chynínské buky, duben 2016

Buk v PR Chynínské buky, duben 2016

Nejzajímavější v přírodní rezervaci Chynínské buky jsou samozřejmě buky. Území leží v odlehlé části Brd a nevedla sem žádná cesta, takže těžba probíhala minimálně. Od roku 1903 se na území rezervace stromy nekácí. Stáří největších buků v tomto pralese je odhadováno na 250 let.

Dle Plánu péče na roky 1999 – 2010 v rezervaci najdeme i druhy stromů, které zde nejsou původní, např. jilm horský, jasan ztepilý nebo habr obecný (Carpinus betulus). To je přičítáno existenci lesní školky. Též tu bývala obora pro zvěř nebo milíř na výrobu dřevěného uhlí.

Stromové patro má bohatý podrost. Brzy zjara kvete lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a sasanka hajní (Anemone nemorosa). Pak je následuje kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina) a kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera).

V květnu zde voní mařinka vonná (Galium odoratum) a konvalinka vonná (Convallaria majalis). Z dalších rostlin můžeme jmenovat měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva), samorostlík klasnatý (Actaea spicata) nebo vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia).

Ve střední části rezervace jsou prameniště.

 

Kyčelnice cibulkonosná v PR Chynínské buky, duben 2016

Kyčelnice cibulkonosná v PR Chynínské buky, duben 2016

Téměř kolem okraje PR Chynínské buky vede žlutá TZ z Borovna (6,4 km).

Video z jarní PR Chynínské buky z webu Poznejbrdy.cz můžete shlédnout zde.

Krátké video České televize o PR Chynínské buky – Minuta z přírody.

 

Zdroj (mimo uvedených ve zdrojích): Plán péče o PR Chynínské buky v letech 1999 – 2010 dostupný na webu AOPK.

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. 11.9.2016

    […] Roste např. v PR Chynínské buky. […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *