PP Vinice

Pozůstatky po hledání trilobitů v PP Vinice, 13.5.2018

Přírodní památka Vinice se nachází na svahu nad říčkou Litavkou, severně od železniční stanice Jince (okr. Příbram). Byla vyhlášena na území o rozloze 43 hektarů v roce 1999. Nadmořská výška činí 372 – 506 metrů.

Předmětem ochrany je stratigrafický profil jineckého souvrství, který je i mezinárodně uznaný a paleontologická lokalita s výskytem kambrické fauny. Lokalita je zkoumána od poloviny 18. století, v 19. století tu působil i Joachim Barrande. Z významných druhů zde byl nalezen např. Paradoxides nebo Hydrocephalus.

V horninovém podloží najdeme sedimenty – prachovce, pískovce a břidlice, ale též metamorfované křemence. Těžila se tu prý i železná ruda.

Geologický podklad je překryt teplomilnou acidofilní doubravou a dubohabřinami, menší část pak skalní vegetací.

Roste tady bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), bělozářka větvitá (A. ramosum), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii) nebo svízel sivý (Galium glaucum).

Část trilobita z PP Vinice, 13.5.2018

Potkat tu můžete i srny, zajíce, ještěrky a další živočichy.

Název přírodní památky odkazuje na snahu místních zde v první polovině 19. století pěstovat vinnou révu. To se ale díky přílišnému suchu a nekvalitní půdě nedařilo.

PP Vinice je přístupná po trase NS Z Jinec na Olymp Brd nebo po zelené TZ z jineckého nádraží, kde lze i parkovat.

Návštěvu PP Vinice doporučujeme absolvovat po naučné stezce Z Jinec na Olymp Brd.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *