Naučná stezka Nebílovy

Prusiny

Prusiny

Naučná stezka Nebílovy vede okolím stejnojmenné obce 15 km jihovýchodně od Plzně. Stezka je 5,7 km dlouhá a byla slavnostně otevřena 1. 5. 2006. Je zaměřená na historii a také na faunu a floru Nebílov a jejich okolí, má celkem 5 zastavení. Stezka není v současné době (listopad 2015) úplně dobře značena. Značku, kterou tvoří zelený čtvereček, v němž je bílý lístek leckde přehlédnete.

Začátek trasy je hned vedle zámku, odtud pokračujeme z kopce dolů.

Další zastávka je v osadě Prusiny. Sem dojdeme po nově zrekonstruované a vyasfaltované cestě. Prusiny leží v místě sídliště slovanské kultury, byly zde nalezeny tři objekty mohylové kultury ze střední doby bronzové. V osadě se dnes nachází kostel s bývalou školou a hřbitov. První zmínka o kostelu sv. Jakuba Většího pochází z roku 1366. Současná barokní stavba pochází z roku 1722, podílel se na ní architekt F.M. Kaňka. V bývalé škole dnes sídlí ekologické středisko Ametyst. Od hřbitovní zdi je pěkný výhled na jižní Plzeňsko.

síťkovec dubový na dubovém pařezu na okraji lesa u sloupu Nejsvětější Trojice

síťkovec dubový na dubovém pařezu na okraji lesa u sloupu Nejsvětější Trojice

Třetí zastavení se nazývá Nejsvětější trojice. Jedná se o sloup se sochou Nejsvětější trojice z poloviny 18. století. Byl postaven Heřmanem Černínem z Chudenic. Odtud je krásný výhled na Nebílovy.

Beštojc kříž – kříž na rozcestí do Štěnovického Borku a Čižic. Od něj je třeba dojít přes louku k chatám, přejít potok a pokračovat po pěšině do kopce.

Další zastavení je u kaple sv. Barbory. Ta byla postavena v roce 1859 nad pramenem „zázračné vody“. V okolí kapličky jsou lesy bohaté na houby. Pokračujeme cestou až vyjdeme mezi pole. Nezapomeňte se rozhlédnout do všech stran, po levé straně se Vám naskytne zajímavý pohled na zříceninu hradu Radyně.

Nebílovy od sloupu Nejsvětější trojice

Nebílovy od sloupu Nejsvětější trojice

Posledním zastavením je Rajč. Zde se dozvíte něco o historii a současnosti Nebílov a také o sadech Nebílovy, kde se pěstují jabloně, švestky a jiné ovocné stromy. Pak už se po silnici vracíme zpět k zámku.

Stezka je vhodná pro pěší i cyklisty. Parkování aut nad obcí (u zastavení Rajč) nebo u zámku.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *