Přírodní památka Na horách

PP Na horách, 2.4.2016

PP Na horách, 2.4.2016

Přírodní památka Na horách leží v katastru obce Křešín (okres Příbram), asi 5,5 km jihovýchodně od Hořovic.

Předmětem ochrany je lokalita bohatá na výskyt koniklece lučního (Pulsatilla pratensis), rudohlávku kukačky (Anacamptis morio), jalovce obecného (Juniperus communis) a další květeny. Území má rozlohu 4,53 ha a je chráněno od roku 1997. Nadmořská výška činí 420-455 metrů.

Kopec na východním okraji Křešína je tvořen jílovitými břidlicemi, které místy vystupují jako skalky. Svahy kloněné k jihu a jihovýchodu a také mělké půdy (rankery, kambizemě) umožnily rozvoj typické teplomilné vegetace. Ještě na počátku 20. století bylo území PP Na horách využíváno jako pastvina pro ovce, pouze vrcholová partie byla pokryta lesem. Poté lokalita zarůstala, jen občas se pokosila na seno pro lesní zvěř. Od roku 1981 se na území dnešní PP odstraňují náletové dřeviny. Dříve se i kosily trávníky, to už se v současné době nedělá (?).

Vstavač kukačka v PP Na horách, 14.5.2016

Rudohlávek kukačka v PP Na horách, 14.5.2016

Dnes je území porostlé pionýrskými společenstvy mělkých půd na silikátových horninách, suchými trávníky, solitérními dřevinami a křovinami, borovým lesem a z části i ruderální vegetací. Kromě bylin a nízkých keřů zde rostou borovice lesní (Pinus sylvestris) a jalovec obecný (Juniperus communis).

Brzy na jaře v PP Na horách kvete koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), mochna písečná (Potentilla arenaria), violka rolní (Viola arvensis) nebo osívka jarní (Erophila verna).

V květnu zbarví svahy růžovou barvou smolnička obecná (Lychnis viscaria), žlutou kručinka německá (Genista germanica). Pokvete i orchidej rudohlávek kukačka (Anacamptis morio).

Z dalších bylin můžeme jmenovat lněnku alpskou (Thesium alpinum), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum) nebo sukulenty rozchodník skalní (Sedum reflexum) a r. ostrý (S. acre).

PP Na Horách, 2.4.2016

PP Na Horách, 2.4.2016

Na okraji přírodní památky v borovém lese roste vzácnější zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus).

V pozdním létě kvete vřes obecný (Calluna vulgaris).

K vzácnějším druhům patří i lišejník dutohlávka listovitá (Cladonia foliacea). Z dalších lišejníků můžeme jmenovat dutohlávky (Cladonia rangiferina, C. arbuscula) nebo pukléřky (Cetraria). Součástí jejich porostů bývá i mech ploník chluponosný (Polytrichum piliferum).

Blízkost osídlení dokladuje přítomnost mahónie cesmínolisté (Mahonia aquifolium), denivky (Hemerocallis), rozchodníku pochybného (Sedum spurium) a dalších rostlin.  Ty se sem s největší pravděpodobností dostaly buď s pomocí ptáků (mahonie) nebo uložením na skládku rostlinného odpadu pod PP Na horách.

Koniklec luční načernalý v PP Na horách, březen 2016

Koniklec luční načernalý v PP Na horách, 2.4. 2016

Bohatá je i fauna. Vyskytuje se zde velké množství druhů rovnokřídlých, motýlů nebo mravenců. Hnízdí tu skřivan lesní (Lullula arborea), zaznamenán byl i výskyt myšky drobné (Mikromys minutus).

V roce zde byla vyhlášena Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 s názvem Na horách u Křešína.

Obcí Křešín vede modrá TZ Jince -Komárov a cyklotrasa 302. Okrajem PP prochází naučná stezka Z Jinec na Olymp Brd, která začíná v Jincích.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *