Přírodní památka Hukvaldy

PP Hradní vrch

PP Hradní vrch

Přírodní památka Hukvaldy (vyhlášena roku 2013) se nachází v obci Hukvaldy (okres Frýdek – Místek). Rozloha PP Hukvaldy je asi 222 ha, nadmořská výška se pohybuje mezi 310 a 555 m. Chráněny jsou porosty buků s podrostem bylin, historická obora pod hradem a brouk páchník hnědý. Na území v blízkosti hradu se od roku 1999 do vyhlášení současné PP v roce 2013 nacházela PP Hradní vrch Hukvaldy.

Podloží Hradního vrchu a východních svahů kopce Kazničov je tvořeno pískovci, vápenci a jílovci.

V oboře, která byla vytvořena v 18. století, jsou chováni daňci a mufloni.

image009V chráněném území se nacházejí památné stromy Buky pod Hukvaldským hradem. Celkem 7 až 200 let starých rozložitých buků má zajímavý kořenový systém. Ten je díky erozi probíhající na svahu, kde stromy stojí, obnažený, takže si můžeme kořeny prohlédnout.

V podrostu květnatých bučin roste kyčelnice cibulkonosná, pryšec mandloňový, kruštík širolistý, áron východní nebo čarovník pařížský.

Z živočichů je velmi významný páchník hnědý (Osmoderma eremita). Ten žije spolu s dalšími zástupci hmyzu v trouchnivějícím dřevě starých stromů. Hnízdí zde několik desítek druhů ptáků, např. holub doupňák, krutihlav, datel nebo strakapoud.

Na území PP leží i EVL Hukvaldy.

Liška Bystrouška v oboře

Liška Bystrouška v oboře, srpen 2011

Kořeny buků

Kořeny buků

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodní památkou Hukvaldy prochází NS Hradní vrch, která vede z hukvaldského náměstí. Vede tudy i červená TZ z Hukvald. U oborní brány je rozcestník zelené, žluté a červené turistické značky.

Cyklisté přijedou k PP Hradní vrch např. po cyklotrase 6001 nebo 6006 a Greenway K-M-W.

V Hukvaldech je placené parkoviště pro auta i autobusy.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *