Přírodní památka Hřebenec

Kamenné moře v PP Hřebenec, 1.5.2016

Kamenné moře v PP Hřebenec, 1.5.2016

Přírodní památka Hřebenec, vyhlášená v roce 1964, leží 8 kilometrů jihozápadně od Rožmitálu pod Třemšínem. Nadmořská výška je 710 až 735 metrů.

Území o rozloze cca 10 ha je tvořené slepencovým skalním hřbetem se dvěma vrcholy a chrání holé sutě s reliktním borem v horní části PP. Rostou zde borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula) a pýřitá (Betula pubescens), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a smrk ztepilý (Picea abies). V podrostu najdeme brusnici borůvku i brusinku (Vaccinium myrtilus, V. vitis-idaea) nebo metličku křivolakou (Avenella flexuosa).

Některé stromy jsou porostlé lišejníky provazovkou (Usnea) nebo vousatcem hnědavým (Bryoria fuscescens).

Ve východní části chráněného území se vyskytuje malá acidofilní bučina s bukem lesním (Fagus sylvatica) nebo jedlí bělokorou (Abies alba). Část území pokrývá vysázený smrkový les, ale se semenáčky jedle bělokoré.

Kamenné moře je dlouhé asi 600 metrů a široké 100 metrů. Obnažená část je užší a rozdělená do 3 částí. Zbytek byl zazemněn a je porostlý lesem. Kamenná moře jsou bez vegetace, někde kameny porůstají lišejníky, např. dutohlávky (Cladonia), terčovka střevovitá (Brodoa intestiniformis), pupkovka osmahlá (Umbilicaria deusta) nebo pupkovka severská (Umbilicaria hyperborea).

Kamenné moře v PP Hřebenec, 1.5.2016

Kamenné moře v PP Hřebenec, 1.5.2016

V PP Hřebenec žije, jako na jediném místě v ČR, pavouk anapa buková (Comaroma simoni). Dalším zajímavým druhem je slíďák ostnonohý (Acantholycosa norvegica), glaciální relikt typický právě pro sutě.

Z ohrožených druhů se zde dále vyskytuje sýc rousný (Aegolius funereus), velmi významné je hnízdění výra velkého (Bubo bubo), ale dle Plánu péče o PP Hřebenec 2009 – 2018 zatím neúspěšné. I proto je v plánu péče informace o tom, že by měl být omezen vstup návštěvníků v době hnízdění výra.

Území PP Hřebenec je součástí EVL Třemšín a Hřebence.

Přírodní památka Hřebenec leží dál od značených turistických cest, s mapou nebo navigací ale není problém se sem dostat.

 

Zdroj (kromě uvedených ve zdrojích): Čížek O. & Šamata J. (2008): Plán péče o Přírodní památku Hřebenec na období 2009-2018. Msc. Depon. in: Krajský úřad Středočeského kraje, Praha, 53 pp.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *