Národní přírodní památka Medník

Bučina v NPP Medník, duben 2014

Bučina v NPP Medník, duben 2014

Národní přírodní památka Medník se nachází na severovýchodních svazích stejnojmenného kopce nad řekou Sázavou, východně od obce Pikovice ve Středočeském kraji.

NPP byla vyhlášena v roce 1933 na ploše o rozloze 19 hektarů. Předmětem ochrany území o nadmořské výšce 220 až téměř 400 metrů jsou habrové bučiny a doubravy s výskytem kandíku psího zubu (Erythronium dens-canis).

Podloží tvoří starohorní vyvřeliny obsahující zlato, to zde bylo i těženo.

Na Medníku rostou bučiny a habrové doubravy, část území je porostlá smrkem. Kandík psí zub zde má izolovanou populaci, jinde v ČR neroste a nejblíže se vyskytuje ve Slovenském krasu. Spekuluje se o tom, zda je lokalita na Medníku původní, nebo zda sem byl kandík vysazen mnichy ze Strahovského kláštera.

Kandík psí zub, 17.3.2015

Kandík psí zub, 10.3.2015

Spolu s kandíkem se v podrostu listnatých lesů vyskytuje např. ostřice chlupatá (Carex pilosa), jaterník (Hepatica nobilis), hrachor jarní (Lathyrus vernus), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), plicník tmavý (Pulmonaria obscura) nebo kopytník (Asarum europaeum). Z keřů jmenujme klokoč zpeřený (Staphylea pinnata) nebo tis červený (Taxus baccata).

Na Medníku žije mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), mnoho druhů ptáků nebo měkkýšů. My jsme tu potkali prase divoké a srnce obecného.

NPP Medník, 17.3.2015

NPP Medník, 10.3.2015

Lokalita je ohrožena nadměrným pohybem turistů, kteří chodí nejen po cestách. V době naší návštěvy (březen 2015) byly v NPP Medník mimo cesty umístěny cedulky s textem (viz foto) informujícím o kandíku. Myslíme si, že i toto přispěje k většímu pohybu lidí mimo pěšiny. Lidé si také nosí kandík na svoje zahrádky, což je samozřejmě zakázáno (o zákazu informuje i množství cedulí na stromech podél cest), protože kandík psí zub patří mezi kriticky ohrožené druhy naší přírody a je chráněn zákonem.

Přes NPP Medník vede Naučná stezka Medník (začíná u lávky přes Sázavu v Pikovicích, resp. u zastávky vlaku Petrov u Prahy) a též zelená TZ.

Automobil můžete zaparkovat v Pikovicích u Sázavy, kde je parkoviště (sezónně placené) nebo v Třebsíně u zvoničky na návsi. Cyklisté mají na naučnou stezku i na Medník horší přístup vzhledem k velkému převýšení na trase.

My jsme auto nechali v Třebsíně a vydali jsme se do kopce po zelené TZ až k rozcestníku Medník – sedlo. Odtud jsme prošli část naučné stezky přes NPP Medník a sešli k Sázavě z rozcestníku Na Stezce. Pak jsme se vydali proti proudu Sázavy (červená TZ), po cestě jsme viděli několik studánek a prohlédli si z vyhlídek údolí Sázavy i skály nad řekou (např. Pikovickou jehlu). Na rozcestí Pod Třebsínem jsme červenou TZ opustili a po zelené značce jsme vystoupali zpět do Třebsína. Trasa měřila necelých 9 kilometrů, nastoupali jsme 495 m. Mapu trasy si můžete prohlédnout zde.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *