Mariánská Týnice

tynice3

březen 2014

Mariánská Týnice, bývalé proboštství a poutní kostel Zvěstování Panny Marie, dnes Muzeum a galerie severního Plzeňska, se nachází necelých 30 km severně od Plzně v obci Mariánský Týnec blízko Kralovic.

Historie objektu je spjata s cisterciáckým klášterem v Plasích. První písemná zmínka o Mariánském Týnci je z roku 1230 (soupis majetku kláštera Plasy), během 30tileté války byl kostel zpustošen, po roce 1640 probíhají opravy. Na konci 17. století byl kostel rozšířen a robotníky byla vysázena alej lip vedoucí až do Kralovic (dodnes se zachoval pouze jediný strom – Radimova lípa).

Kopule kostela

Kopule kostela

Dnešní podoba Mariánské Týnice pochází z 18. století. Kostel s proboštstvím a ambity byl postaven podle projektu českého barokního architekta J.B. Santiniho-Eichela, základní kámen položil tehdejší opat plaského kláštera Evžen Tyttl. Kostel má půdorys řeckého kříže, v jeho středu se klene kopule  (viz. obrázek). Oltář kostela je iluzivní, byl namalován okolo roku 1780 jezuitským malířem J. Kramolínem. Po roce 1785, po zrušení plaského kláštera v rámci josefínských reforem, byla Mariánská Týnice předána Náboženskému fondu. Bylo rozprodáno vybavení kostela, zachovaly se jen fresky. V roce 1826 koupil Týnici rakouský politik Klement Lothar Metternich. V letech 1935–1955 byl objekt opravován Jednotou pro záchranu Mariánské Týnice, od roku 1959 je majetkem státu.

Od roku 1995 postupně probíhá oprava celého areálu. V roce 2018 se Mariánská Týnice stala národní kulturní památkou. Do roku 2021 byl rekonstruován západní ambit (rajská zahrada) s freskovou výzdobou rokokového malíře F. J. Luxe. V roce 2020, symbolicky po 100 letech od zřícení kopule kostela, začala dostavba areálu Mariánské Týnice tak, jak to plánoval J.B. Santini-Aichel. Byl dokončen východní ambit s freskovou výzdobou akademického malíře Jana Spěváčka.

image004

Dnes už historické foto východní strany kostela

Stálou expozici muzea (založeno 1952) tvoří historický vývoj severního Plzeňska (od pravěku po polovinu 20. století), národopisná expozice, život ve městě, umělecká a užitková litina plaské železárny z 19. století.

V roce 2016 byla otevřena expozice Baroko a jeho svět, odkazující na barokního architekta J.B. Santiniho.

V kostele je umístěna stálá expozice obrazů Petra Brandla.

Probíhají zde i kulturní akce jako jsou např. výstavy soch, obrazů, koncerty aj.

Otevírací doba: květen až srpen 9.00 – 18.00 (mimo pondělí), listopad až březen 9.00 – 15.00 jen v pracovní dny a duben, září a říjen 9.00 – 17.00 (mimo pondělí).

Sochy před Mariánskou Týnicí, srpen 2015

Sochy před Mariánskou Týnicí, srpen 2015

Vstupné (červenec 2023) 1 okruh 80/60,- Kč zlevněné, 2 okruhy 120/90,- Kč, 1. pátek v měsíci vstup zdarma.

Výstavní prostory jsou bezbariérové, do 1. patra vyveze návštěvníky výtah. Pro skupiny nad 10 osob je zajištěn výklad, jednotlivcům je zapůjčen tištěný průvodce. Expozice je doplněna interaktivními panely. Aktuální informace o výstavách, otevírací době i vstupném najdete na webu Mariánské Týnice.

Od července 2022 je návštěvníkům přístupné i arboretum se starými odrůdami dřevin a záhony s mnoha růžemi, levandulemi, bohyškami, kapradinami a dalšími bylinami.

Pěší turisté (popř cyklisté) mohou k cestě do Mariánské Týnice využít modrou turistickou značku vedoucí z Kralovic, červenou TZ z Plas nebo naučnou stezku Cesta jediného boha (není moc dobře značená) z Bílova nebo z Kralovic.

Mariánská Týnice, srpen 2015

Mariánská Týnice, srpen 2015

Doprava: autobus, vlak v Kralovicích, autem lze zajet až před muzeum – parkování zdarma. Cyklisté (cyklotrasa Baroko I, 2260 a 2261) využijí stojan na kola umístěný vedle vchodu do muzea.

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. 11.12.2016

    […] dobrém počasí uvidíte kopec Radeč, Břasy i Radnice. Ve větší dálce pak klášter Mariánskou Týnici, zříceninu hradu Radyně, město Plzeň nebo pohoří Šumava či Krušné hory. Co máte kterým […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *