Přírodní památka Malochova skalka

PP Malochova skalka, duben 2009

PP Malochova skalka, duben 2009

Přírodní památka Malochova skalka, vyhlášená v roce 1970, chrání skalnatý svah s teplomilnou květenou na levém břehu řeky Berounky. Lokalita o rozloze asi 2 ha se nachází v katastru obce Druztová, severovýchodně od Plzně. Nadmořská výška území se pohybuje okolo 310 metrů.

Malochova skalka má název podle plzeňského botanika a učitele Františka Malocha (1862-1940), který se věnoval průzkumu květeny nejen Plzeňska, ale i Brd, Šumavy nebo Českého lesa. Od roku 1951 má František Maloch na skalce pamětní desku, která je pravidelně obnovována.

Podloží je tvořeno spility a břidlicemi, které tvoří výchozy. Ty jsou doprovázené balvanitou sutí.

image003Mezi skalkami se vyskytují společenstva dubohabřin a společenstva suťových lesů. Území je bohaté na vzácnější druhy rostlin. Přírodní památka Malochova skalka je nejzápadnějším místem výskytu pěchavy vápnomilné (Sesleria caerulea) v ČR. Roste zde česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum) nebo zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus). Z dřevin jmenujme dub letní (Quercus robur), borovici lesní (Pinus sylvestris) a jeřáb břek (Sorbus torminalis).

Erozi půdy zde způsobují jak turisté procházející po žluté turistické trase, tak i cyklisté. Problémem je i stádo muflonů, které tady má své stezky.

Výhled na řeku Berounku

Výhled na řeku Berounku

Přírodní památka Malochova skalka může být cílem odpolední procházky z plzeňské čtvrti Bílá Hora po žluté turistické značce. Cesta tam i zpět měří cca 8 km. Souběžně se žlutou TZ vede i naučná stezka Po stopách Františka Malocha (z Bílé Hory ke zřícenině hradu Věžka u Druztové). Cesta není úplně vhodná pro osoby trpící závratěmi. Na několika místech se pod vámi otevírá příkrý svah až k řece.

Druhou možností je výlet z Plzně do Druztové (8,5 km) nebo Chrástu (13 km), případně opačně.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *