V Milovicích chrání přírodu velcí kopytníci

Když se řekne Čechy a divočina, instinktivně směřujeme zrak k horám. Po divočině voní Šumava, Krkonoše, možná i Brdy. Jen málokdo by ji hledal v Polabí, jen dvacet kilometrů za Prahou. A přesto se právě tady takový malý kus divočiny nachází.Modří již vědí, že půjde o bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice – Mladá. Už před první světovou válkou tu cvičili rakouští vojáci, které pak vystřídali ti českoslovenští. Druhá světová válka sem zavedla Wehrmacht a v roce 1991 odsud odešla vojska sovětská. Ať už vojíni, četaři či poručíci nosili jakoukoli uniformu, nechtíc se zasadili o zachování přírodně unikátní stepní lokality, na níž se dnes nachází Přírodní rezervace Milovice.

Divocí koně z Exmooru

Divocí koně z Exmooru

Mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou se tak rozkládá ráj pro všechny milovníky přírody. Pasou se tu totiž tři druhy velkých středoevropských kopytníků. Kdo by čekal jelena, srnce a daňka, bude překvapen. Řeč je totiž o zubrech, praturech a divokých koních. Právě tato zvířata česká krajina hostila předtím, než se v ní člověk uvelebil natolik, že ji začal měnit k obrazu svému.

Celý projekt vznikl díky obecně prospěšné společnosti Česká krajina. Ta přírodní rezervaci Milovice spravuje. Zároveň realizuje projekty Návrat zubrů do České republiky, Návrat divokých koní, Návrat praturů, Záchranný program Losa evropského i řadu dalších.

Pro existenci stepí jsou totiž velcí kopytníci ve střední Evropě naprosto klíčoví. Od poslední doby ledové to jsou právě oni, kdo bránil postupnému zarůstání křovinami a pomalé změně krajiny v celistvý les. Jde tak vlastně o mnohem účinnější ochranáře přírody, než jakým je dnešní člověk. Díky jejich narušování luk a pastvě byla naše krajina vždy mozaikou skýtající různé biotopy. To je základem druhové pestrosti, kterou se dnes snažíme leckdy uměle udržet. Druhy, jakými jsou pratur, los evropský, zubr evropský nebo divocí koně, totiž člověk v krajině nahradil nejprve hospodářskými zvířaty a ve dvacátém století i stroji.

Ochrana přírody v Milovicích tak spočívá v přírodě blízké pastvě velkých kopytníků. Pastevní rezervace Milovice díky ní milovníkům přírody nabídne nejen pohled na velké savce, ale i menší perly a perličky. V periodicky vysychajících tůních rejdí listonohové a přežívá tu i řada vzácných a ohrožených brouků z řad chroustků, střevlíků, drabčíků, nosatců či chrobáků. Větší radost ale dělají barvy, že? V Milovicích můžete vidět pestrou škálu druhů motýlů i řadu zajímavých kvetoucích rostlin. Jmenovat lze například silně ohrožený hořec křížatý.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *