Národní přírodní památka Upolínová louka pod Křížky

Louka v NPP

Louka a povalový chodník v NPP

Národní přírodní památka Upolínová louka pod Křížky, vyhlášená v roce 1990, chrání mokřadní louku s bohatou květenou. Lokalita o rozloze 17,7 ha se nachází u obce Prameny, severovýchodně od Mariánských Lázní. Nadmořská výška území se pohybuje okolo 800 m.

Podloží Upolínové louky je tvořené žulou a amfibolity, z hadcových výchozů se sem dostaly úlomky horniny. Pramení zde potůček, který se vlévá do Dlouhé stoky, umělého vodního toku zbudovaného pro zásobování cínových dolů v okolí Horního Slavkova vodou a dřevem.

NPP Upolínová louka pod Křížky je součástí Evropsky významné lokality Upolínová louka – Křížky.

kosatec sibiřský v NPP Upolínová louka pod Křížky

Kosatec sibiřský v NPP Upolínová louka pod Křížky

Vyskytuje se zde vrba borůvkovitá, která byla v ČR až do roku 1990 považována za vyhynulou. Roste zde spolu s vachtou trojlistou a mochnou bahenní v porostech rašeliníku. Dále zde na upolínových loukách rostou upolínkosatec sibiřskýprha arnika, vrba rozmarýnolistá, prstnatec Fuchsův nebo májový, aj.

Z živočichů se tu můžeme setkat se zmijí obecnou, užovkou hladkou, ještěrkou obecnou, skokany, tetřívkem obecným, chřástalem polním nebo bekasinou otavní. Vyskytuje se tu i řada zástupců hmyzu.

Pro návštěvníky je zřízen povalový chodník s vyhlídkou na konci.

Cyklisté se k NPP ležící u silnice mezi obcí Prameny a Nová Ves dostanou po cyklotrase 2135. Pěší turisté využijí zelenou TZ z Pramenů (2,5 km) nebo Bečova nad Teplou (7,7 km).

NPP Upolínová louka pod Křížky

NPP Upolínová louka pod Křížky

NPP Upolínová louka pod Křížky přes silnici sousedí s NPP Křížky, kde si můžeme prohlédnout hadcový kopeček s typickou květenou. Při silnici z Pramenů na Mariánské Lázně můžeme navštívit naučnou stezku Smraďoch. Naučná stezka Kladská, která vede okolo stejnojmenného rybníka, se nachází u osady Kladská při silnici vedoucí do Lázní Kynžvart.

NPP Upolínová louka pod Křížky v dokumentu ČT – Minuta z přírody.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *