Přírodní rezervace Příhrazské skály

Studený průchod, 25.7.2016

Přírodní rezervace Příhrazské skály se nachází v okrese Mladá Boleslav, 4,5 kilometru východně od Mnichova Hradiště. PR byla vyhlášena v roce 1999 na několika oddělených území o celkové rozloze 519 hektarů. Je součástí CHKO Český ráj.

Předmětem ochrany je “významný komplex skal, přirozených a polopřirozených lesních společenstev a geomorfologicky cenného území” (Mikeska, 2016).

Nejvyšším bodem PR je Mužský (463 m n.m.), který je tvořen nefelinitem. Křídové pískovce tvoří v Příhrazských skalách hrany, skalní věže, sesuvy, hluboké rokle i pseudokrasové jeskyně. Zvláštností je Studený průchod, přes 100 metrů dlouhá puklina ve skalách, kde se i v létě drží teplota okolo 10°C.

Kaňonovité údolí reprezentuje v Příhrazech Vlčí důl se skalními branami a jeskyní Maštal nebo údolí Krtola se stejnojmennou jeskyní.

Flora oblasti je relativně bohatá, kromě běžných druhů jako borovice lesní (Pinus sylvestris) s podrostem s brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), vřesem obecným (Calluna vulgaris) nebo metličkou křivolakou (Avenella flexuosa) zde najdete několik zajímavých druhů. V roklích roste vzácná kapradina vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum) – silně ohrožený druh naší květeny nebo ohrožené druhy plavuň pučivá (Lycopodium annotinum) a vranec jedlový (Huperzia selago). V suťových lesích roste měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva)

Výhled z Příhrazských skal, 25.7.2016

V PR jsou v oblasti Drábských světniček a Klamorny zastoupeny xerotermní trávníky s kavylem Ivanovým (Stipa joannis) a ostřicí tlapkatou (Carex pediformis ssp. rhizoides). Ve Vlčím dole najdeme i rašeliniště.

Problémem jsou invazní druhy jako borovice vejmutovka, trnovník akát, dub červený a křídlatky.

Z živočichů můžeme jmenovat ptáky brhlíka, tři druhy budníčků, datla černého, výra velkého nebo jestřába lesního, obojživelníky skokana hnědého nebo ropuchu obecnou (Bufo bufo). Ze savců zde žije srnec obecný, jezevec lesní, kuna skalní a mnoho dalších.

Z bezobratlých můžete vidět mravkolva běžného (Myrmeleon formicarius), otakárka fenyklového (Papilio machaon) nebo vřetenušku obecnou (Zygaena filipendulae).

V jeskyních zimují netopýři, k nejvíce ohroženým patří vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

Oblast pískovcového skalního města byla osídlena už v dobách dávno minulých. V Příhrazských skalách se nacházejí zbytky hradišť a hradů. Drábské světničky, Klamorna, Hrada nebo Hynšta jsou jen některé z nich.

PR Příhrazské skály se překrývá se stejnojmennou EVL vyhlášenou z důvodu výskytu vrápence malého a vláskatce tajemného a též pseudokrasové jeskyně.

Územím vede Naučná stezka Příhrazskými skalami a také turistické značky  KČT – modrá, žlutá a červené z Příhraz a modrá z Dnebohu. Pokud chcete poznat většinu zajímavostí PR Příhrazské skály, doporučujeme asi 16 km dlouhou okružní trasu z Příhraz nebo Zásadky (mapa zde). Naše trasa zahrnuje i hrad Valečov, ale ten lze vynechat a trasu tak zkrátit.

Z Příhrazských skal je pěkný výhled do okolí, mimo jiné i na hrad Bezděz.

Zdroj (mimo uvedených ve zdrojích): Mikeska, M.: Plán péče o PR Příhrazské skály na roky 2009-2018 [online].  [cit. 2016-12-23]. Dostupné z: http://drusop.nature.cz/ost/archiv/plany_pece/ug_file.php?RECORD_ID=22573

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *