Přírodní rezervace Podkovák

PR Podkovák , duben 2009

PR Podkovák , duben 2009

Přírodní rezervaci Podkovák, vyhlášenou v roce 1975, najdeme v katastru obce Lesná nedaleko Tachova. Rezervace se nachází v plochém sedle v prameništi Lesního potoka v nadmořské výšce přibližně 708 m nad mořem.  Nepropustné podloží a velké množství srážek tvoří předpoklad pro vznik specifického biotopu. Na území o rozloze 5,63 ha je chráněno rašeliniště s typickými rostlinami a živočichy.

V rezervaci převládá blatkový bor s borovicí blatkou (Pinus rotundata) s příměsí smrku. Blatka je borovice vázaná na vyšší hladinu spodní vody. Pokud je hladina spodní vody nižší, začnou do porostu pronikat smrky a borovice lesní a vytlačí borovici blatku. V podrostu najdeme typické vrchovištní druhy jako vlochyně bažinná (Vaccinium uliginosum), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia) nebo šicha černá (Empetrum nigrum). Vyskytuje se tu i brusnice brusinka a brusnice borůvka nebo sedmikvítek evropský.

Rašelinné jezírko

Rašelinné jezírko

V blízkosti rašelinných jezírek roste rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) a také po citronu vonící rojovník bahenní (Ledum palustre). Velmi významné jsou mechorosty, hlavně rašeliníky, z nichž se tvoří rašelina. Rašelina vzniká bez přístupu kyslíku ve spodních vrstvách rašeliniště. V průměru se za rok vytvoří 1 až 2 mm vysoká vrstva rašeliny. Rašeliníky (i odumřelé) jsou schopné vázat velké množství vody – jsou důležité pro zadržování vody v krajině.

image003Z živočichů se zde vyskytuje několik druhů pavouků slíďáků, brouci, z obratlovců např. ještěrka živorodá nebo zmije obecná.

Rezervací prochází naučná stezka Podkovák, dlouhá asi 100 m, která umožňuje návštěvníkům pozorování rašelinných jezírek s typickou vegetací.

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. 1.1.2017

    […] hory západní, střední a jižní Evropy; u nás roztroušeně ve vyšších polohách (PR Podkovák je nejnižším místem výskytu v […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *