Přírodní památka U Báby – U lomu

Skalní město Viklan, 7.10.2018

Přírodní památka U Báby – U lomu se nachází 2 km severně od Žihle na severním Plzeňsku v nadmořské výšce 570-590 m, v západní části čistecko-jesenického masivu. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1933 na území o rozloze 0,32 hektaru. Tvoří ji celá řada menších i větších žulových balvanů a skalek, které vznikly selektivním zvětráváním. PP U Báby – U lomu není tvořena jednou částí, ale třemi (okolo Báby, Dědka a u Viklanu).

Jsou to balvany tvořené tiskou hrubozrnnou žulou, která je tmavá, modrošedá a velmi trvanlivá. (Biotitická žula tiského typu, stejnoměrně zrnitá hornina; 36% draselný živec, 30% křemen, 21% oligoklas, 13% biotit; stáří kadomské.)

Balvan Bába 7.10.2018

Balvany u Žihle nejsou bludnými kameny, nezavlekl je sem ledovec jak si mnoho lidí myslí, ale dostaly se na povrch zvětráváním a odnosem méně odolné žuly v nadloží. Kdysi tu bylo těchto balvanů více, ale některé byly rozstříleny na stavební kámen. Nedaleké balvany (po žluté značce cca 100 m od Báby) jsou příkladem kulovité odlučnosti žuly v tropickém podnebí druhohor a třetihor.

Kámen Dědek je 6 metrů vysoký a 12 m široký.

Bába se nachází několik set metrů severně od Dědka. Je 4 metry vysoká a má miskovitý povrch – připomíná skluzavku.

Přírodní památka byla prezentována v minidokumentu Minuta z přírody České televize.

Balvan Dědek, 7.10.2018

Asi o kilometr dál na západ najdeme další kamenná seskupení. Po cestě do Tisu u Blatna je seskupení kamenného městečka, u Sklárny jsou to jakési kamenné vzducholodě.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *