wz

Rubrika: Plazi

0

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara Jacquin, 1787) čeleď Ještěrkovití (Lacertidae) Ještěrka živorodá patří k našim menším plazům. Poznávací znaky Asi 12 – 18 cm dlouhá ještěrka s tmavým pásem na hřbetě (na bocích pruhy nemá)....

0

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Ještěrka obecná (Lacerta agilis Linné, 1758) čeleď Ještěrkovití (Lacertidae) Ještěrka obecná patří k našim nejběžnějším plazům. Poznávací znaky Ještěrka obecná měží 20 až 25 centimetrů, ocas je delší než tělo. Tělo je hnědé se...

0

Zmije obecná

Zmije obecná (Vipera berus Linné, 1758) čeleď Zmijovití (Viperidae) Zmije obecná je naším jediným jedovatým hadem. Dosahuje délky 60 až 75 cm, avšak může dorůst velikosti až 80 cm, výjimečně i 100 cm. Hlava...

1

Užovka obojková

Užovka obojková severní (Natrix natrix natrix Linné. 1758) čeleď Užovkovití (Colubridae)   Poznávací znaky Velikost ♂ až 100 cm, ♀ až 150 cm. Samci jsou štíhlejší. Zbarvení svrchní strany těla šedé až hnědošedé s drobnými...

0

Užovka hladká

Užovka hladká (Coronella austriaca Laurenti, 1768)       čeleď Užovkovití (Colubridae) Poznávací znaky Užovka hladká dosahuje délky od 45 do 75 cm. Zbarvení je téměř jednotné. Kresba hlavy může připomínat kresbu zmije obecné (Vipera berus). Také...

0

Slepýš křehký

Slepýš křehký (Anguis fragilis) čeleď Slepýšovití (Anguidae)   Poznávací znaky Slepýš křehký je beznohý ještěr s hadovitým tělem s hladkými šupinami. Dorůstá cca 40 cm (až 50 cm). Hřbet je hnědý, šedý nebo měděně zbarvený. Někteří...